Slide 4
Slide 4
Slide 3
Slide 3
Slide 2
Slide 2
Slide 1
Slide 1

Người dân bất chấp nguy hiểm tắm sông Đà khi Thủy điện xả lũ

08/08/2018 / 32